people.jpg

Bio/Contact

Here, you can write a brief introduction to your page. This engages your visitors and answers questions they may have about you.

  ̌

LÄHIÖBALLADEJA TYÖRYHMÄ


Pia Lindy
työskentelee esiintyjänä ja koreografina erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa. Hänen töissään sekoittuvat niin huumori ja vakavuus, liikkeeseen ja improvisaation syventyminen kuin yhteiskunnallinen ajattelu. Tekemisen keskiössä ovat kehollisuus ja vuoropuhelu. Pia on kiinnostunut prosessikeskeisyydestä ja miten ympäröivä yhteiskunta näkyy ja tuntuu kehoissamme, liikkeissämme, teoissamme ja valinnoissamme. Mitä on taide tässä ajassa?

Pia

Pia

Jonna Lehto
 on esitystaiteilija, joka työskentelee huumorin, improvisaation, yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden äärellä. Viime vuosina hän on sooloteostensa lisäksi ollut mukana esiintyjänä ja ohjaajana erilaisissa monitaiteellisissa projekteissa. Vuoropuhelu ympäristön ja kehollisen kokemisen kanssa, yllättyminen ja taiteen elämää syventävä sekä elävöittävä vaikutus ovat tärkeitä painotuksia Lehdolle taiteilijana. "Koomisen keveyden jakaminen erilaisissa ympäristöissä yhdistää meitä ihmisinä ja maan asukkaina."

Jonna

Jonna

Annuska Dal Maso
 on valokuva- ja yhteisötaiteilija, jonka silmät tuikahtavat onnesta auringon osuessa veteen saaden sen välkkyymään kultaisena. Hän kuvaa maailmaa, ymmärtääkseen sitä paremmin. Kirjoittaa tarinoita, voidakseen jakaa tunteitaan ja näkemääni elämää muiden kanssa. Tarinat ovat Annuskan työn lähtökohta. Tarinoita on kaikkialla, ja meitä kuulijoita on aivan liian vähän. Siksi Annuska kertoo, kuuntelee ja yrittää antaa tarinoille elämän kuvissa ja sanoissa.

Annuska

Annuska

 


Heini Nukari
on tanssi- ja esitystaiteilija, jolle liike ja ääni ovat samanvahvuisia ilmaisumuotoja. Hän on tutkinut niiden suhdetta improvisaation, musiikin tekemisen, kenttä-äänitysten ja Body is Voice -työskentelyn kautta. Heiniä kiinnostaa miten luova tila ja siitä kumpuava hetken taide on läsnä meissä ja ympäristössä.

Heini

Heini

Olli Kari
Huilunsoitto on haitaristille sama kuin kahvakuulaharjoittelu toimistotyön puuduttamalle tajunnalle. Olli Karin musiikissa ja taiteessa korostuvat paikan ja tilanteen monet merkitykset: samatkin äänet tarkoittavat eri asioita eri paikoissa, huilunsoittajaa puussa kuunnellaan eri tavoin kuin hevitiluttajaa toimistotuolissa. Olli toiminut laajasti musiikin ja esitystaiteen kentällä parin vuosikymmenen ajan ja häntä kiinnostaa paitsi äänten esittämiseen liittyvät kontekstit, myös arkipäiväisten äänisignaalien musiikillisuus.

Olli

Olli

 

 

 

 

 


 

Contact: Vaelluksia Lähiöissä 
koreografi, yhteisötaiteilija Pia Lindy
pia.lindy at gmail.com /  050 352 6342    

Banner image: Vera Karhu
Photography: Annuska Dal Maso

Blog:  https://tracingsuburbia.blogspot.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/tracingsuburbia/ 

Instagram: tracingsuburbia