Vaelluksia lähiöissä - Tracing Suburbia

Vaelluksia Lähiöissä-Tracing Suburbia on monivuotinen projekti, jossa taiteellisen toiminnan ja tapahtumisen ympäristönä on lähiö kaikkina sen vuorokauden aikoina. Vaelluksia lähiössä on taiteellinen siirtymä näyttämöiden ja taidekontekstien ulkopuolelle. Miten tanssi/taide asettuu muihin ympäristöihin? Minkälaista taidetta syntyy vuoropuhelullisessa lähiötyöskentelyssä? 

Avainsanoja: Kohtaamisia ja vuoropuheluja. Paikkalähtöisyys. Paikkasensitiivisyys. Tulkintoja ja tarinoita. Kehollinen mielikuvitus ja tuntemattoman kohtaaminen - improvisaatio. Inhimillisyys - liikettä, ääniä, tekoja, tunteita. Yllätyksen voima. Taide kuuluu kaikille.

Vaelluksia Lähiöissä-projektin aloitti Lähiöballadeja Jakomäessä- projekti, joka toteutui Helsingin Jakomäessä touko-lokakuun 2017 aikana. 

Lue lisää Projects-sivulta

Tracing Suburbia is a long-term site-and context specific art project in which the main focus is on urban suburbs. This participatory art project is lead by Helsinki-based choreographer Pia Lindy and a team of artists. Tracing Suburbia is an artistic transition from the stage / art contexts to every day (and night)  live/s of urban suburbs.  

How does a contemporary artist land into other environments and contexts? What kind of art is created or happens in dialogical encounters in suburbs?

Key words: Encounters and dialogues.  Site specificity. Site sensitivity. Interpretations and stories. Embodied imagination and unknown - improvisation. Humanness - movement, voice/sound, actions, emotions. Power of surprise. Art belongs to everyone.

Tracing Suburbia started with Suburbian Ballads-project  which was taking place in Jakomäki, Helsinki in May-October 2017. 

Read more on Projects-page

Annuska Dal Maso